"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันกอล์ฟ รายการ Singha Junior Northern Open 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณิชา ตันธนสิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันกอล์ฟ รายการ Singha Junior Northern Open 2023 สนามที่ 4 ณ สนามกอล์ฟ กัซซัน พาโนรามา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566