"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัล Merit Award การแข่งขันประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ รายการ Thailand ICT Awards (TICTA) 2023 

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายชวภณ เนติสิงหะ เด็กหญิงจิรัชญา เมฆิน และ เด็กหญิงญาณิศา ประพฤติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับรางวัล Merit Award (รองชนะเลิศอันดับที่ 1) รุ่น Junior Student จากการแข่งขันประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ รายการ Thailand ICT Awards (TICTA) 2023 จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศไทย ณ ห้องประชุม บริษัท ยิบอินซอย จำกัด จ.กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ทั้งนี้นักเรียนได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ APICTA 2023 (The Asia Pacific ICT Alliance Awards : APICTA Awards) โดยมี อ.จิรวัฒน์ กันธะวงศ์ เป็นครูผู้ควบคุมทีม