"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการนักเรียนคุมองดีเด่น ประจำปี 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กชายธีรวัชร ต๊ะคำ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10

ที่ได้รับรางวัล

• รางวัลเรียนเกินชั้นเรียน 2ปี วิชาภาษาไทย (เหรียญทองแดง)

• รางวัลเรียนเกินชั้นเรียน 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ (เหรียญเงิน)

• รางวัลเรียนเกินชั้นเรียน 7 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ( เหรียญทอง และถ้วยรางวัล)

จากรายการ AFS2023🏆 รางวัลนักเรียนคุมองดีเด่น ประจำปี 2023

ณ คุมองไทยแลนด์

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566