"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายพอเพียง เมืองมาหล้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11
เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ รายการชากังราวสวิมมิ่งคัพ ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง ท่าฟรีสไตล์25เมตร 4 เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์50เมตร ท่าผีเสื้อ25เมตรท่ากรรเชียง25เมตรและ50เมตร 1 เหรียญทองแดง ท่ากบ 50เมตร ลำดับที่ 8 ของรุ่น9ปีชาย
จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2566