"The ultimate aim of education is the development of character"

ชื่อ เด็กชายปริญพงศ์ ปัญญาอารีย์ ป.1/9เหรียญเงิน รายการ : รุ่น E น้ำหนักเกิน 27-30 กก. การแข่งขันชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2566 ล้านนาเทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ 2023

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กชายปริญพงศ์ ปัญญาอารีย์ ป.1/9

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน รายการ : รุ่น E น้ำหนักเกิน 27-30 กก. การแข่งขันชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2566 ล้านนาเทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ 2023

ณ เชียงใหม่ ฮอลส์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566

จัดโดย สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่