"The ultimate aim of education is the development of character"

นายปลายฟ้า สูงศักดิ์ รางวัลเยาวชนดีเด่นของเทศบาลนครชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนายปลายฟ้า สูงศักดิ์   นักเรียนชั้น ม.5/6  ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นของเทศบาลนครชียงใหม่ ด้านกีฬาและนันทนาการ   รับเกียรติบัตรวันที่ 24 กันยายน 2566  ณ เวทีลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่