"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์งานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชาย ภณ มุตตารักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

เด็กชาย กวิน คมขำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

เด็กชาย ทินภัทร บัญฑิตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

 

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

จากการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์งานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 – 23 กันยายน 2566