"The ultimate aim of education is the development of character"

นายปุณณวิชย์ สุวรรณนิตย์   นักกีฬาเทควันโด รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียน

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายปุณณวิชย์ สุวรรณนิตย์ ม.4/2  นักกีฬาเทควันโด ที่ได้รับรางวัลจากการ

แข่งขันกับหน่วยงานภายนอก ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) และได้เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการคัดเลือกตัวแทนเขต 5   ประเภทต่อสู้  รุ่นน้ำหนัก 51-55 กิโลกรัม  จากการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566  จัดการแข่งขันโดย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่

–  รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมอันดับ 1 (เหรียญทอง) ประเภทต่อสู้ ทีมเยาวชนชาย และได้เป็นตัวแทนจังหวัด เชียงใหม่เข้าร่วมการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเยาวชนภาค 5 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566  จากการแข่งขัน  เทควันโดรายการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566″  วันที่ 16 กันยายน 2566  ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่    แอร์พอร์ต  จัดโดย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่