"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ TTC

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายกฤษณะพงศ์ พูนลาภยศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10

ที่ได้รับรางวัล

ระดับเหรียญทอง
คะแนนการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คะแนนร้อยละ 100.00 ทำคะแนนได้ 150/150 คะแนน อันดับที่ 1 ของประเทศ 

รางวัลระดับเหรียญทอง
คะแนนการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่4 คะแนนร้อยละ 93.00 ทำคะแนนได้ 186/200 คะแนน อันดับที่ 7 ของประเทศ

จากโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ TTC (บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด) ประจำปีการศึกษา 2566 

จัดโดย บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด  

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566