"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธธัช สุวรรณกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเยาวชนอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการสร้างสรรค์พัฒนาสังคม

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายธธัช สุวรรณกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเยาวชนอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 3 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566