"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายภรัณยู อุดมศรี ชั้นปรัถมศึกษาปีที่ 2/8 ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย (น้ำหนัก 22-24 กก.) รุ่น E น้ำหนัก 27-30 กิโลกรัม

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายภรัณยู อุดมศรี ชั้นปรัถมศึกษาปีที่ 2/8 ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย (น้ำหนัก 22-24 กก.) รุ่น E น้ำหนัก 27-30 กิโลกรัม โดย Lanna Tae Kwon Do Championship 2023 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเช็นทรัลแอร์พอร์ต เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566