"The ultimate aim of education is the development of character"

การเเข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566 รุ่นอายุ 12 ปี ชาย

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  เด็กชายกษาปณวิศว์ ปาลี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/11

ที่ได้รับรางวัล

เหรียญทอง ฟรีสไตล์ 1 เหรียญและฟรีสไตล์ 50 เมตร

เหรียญเหรียญเงิน กบ 50 เมตร กบ 25 เมตรและกรรเชียง 25 เมตร

เหรียญทองแดง ผีเสื้อ 25 เมตร

จากการเเข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่ สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566 รุ่นอายุ 12 ปี ชาย จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566