"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายภัทรพล บุญเชื้อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12

ที่ได้รับรางวัล

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5

จากรายการโครงการแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

จัดโดย Top Test Center

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566