"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการ Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools (Thailand) (ASMOPSS THAILAND 2023)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงธณัทอร คงชาตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

ที่ได้รับรางวัล

• รางวัลเหรียญทองวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
• รางวัลเหรียญทองวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
รางวัลเหรียญเงินวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รายการ ASMOPSS THAILAND 2023 

จากการแข่งขันรายการ Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools (Thailand) (ASMOPSS THAILAND 2023)

จัดโดย ASMOPSS THAILAND

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566