"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันกีฬา “Lanna Tae Kwon Do Championship 2023 ชิงแชมป์ภาคเหนือ”

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายสิรวุฒิ  แซ่ตั้ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

ที่ได้รับรางวัล

         1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  ประเภท KYORUGI รุ่นยุวชนชาย 9-10 ปี น้ำหนัก 22-25 กิโลกรัม  

         2. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท POOMSAE  TEAM สายเขียว รุ่นยุวชนชาย อายุไม่เกิน 9-10 ปี 

        3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภท POOMSAE INDIVIDUAL สายเขียว รุ่นยุวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี 

จากการแข่งขันกีฬา “Lanna Tae Kwon Do Championship 2023 ชิงแชมป์ภาคเหนือ”  

ระดับภาค จัดโดย สโมสรขนิษฐาเทควันโด ร่วมกับ ฝ่ายกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566