"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายภัทรพล บุญเชื้อ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/12

ที่ได้รับรางวัล

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 10 

จากโครงการแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)

จัดโดยบริษัท Center One Education