"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัล “เด็กดีเด่น จังหวัดลำพูน” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายธนารินทร์​ บุญศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัล “เด็กดีเด่น จังหวัดลำพูน” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ร่วมกับภาคีเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อสังคม จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566