"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงธารา วสุนธราพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน รายการโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธารา วสุนธราพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากรายการโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดย TOP TEST CENTER เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566