"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ รายการ Yamaha R3 bLUcRU Thailand Cup 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายพศิน ชมภูรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 Race ที่ 1  จากการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ รายการ Yamaha R3 bLUcRU Thailand Cup 2023 สนามที่ 4 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ สนาม ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัด บุรีรัมย์