"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียน ม.ต้น PRC คว้าเหรียญทอง ระดับนานาชาติ จากงาน Indonesia Inventors Day 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียน ม.ต้น PRC คว้าเหรียญทอง ระดับนานาชาติ จากงาน Indonesia Inventors Day 2023 ในวันที่ 16-19 ก.ย. 66 ณ Aston Denpasar Hotel & Convention Hall, Denpasar, Bali โดยได้รับเลือกจากชมรมวิทยาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน

ทีมนักเรียน และคุณครู ได้นำผลงาน นวัตกรรมสำหรับช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ที่มีการออกแบบอุปกรณ์เป็นมิตรกับผู้ใช้ด้วยเทคโนโลยี AI ในงานมีผู้ให้ความสนใจในนวัตกรรมพร้อมทั้งเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอนวัตกรรมของทีมจำนวนมาก นักเรียนในทีมสามารถตอบข้อซักถามจากกรรมการได้ดีมาก จนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองใน Category  Social Science Product / Educational and Technology and Active wares ภายใต้ชื่อผลงาน Head Band – Help Band ในทีมประกอบด้วย

  1. เด็กชายรัฐธีร์  ไหลไพบูลย์ ม.2/3
  2. เด็กชายภูดิส  วังธิยอง ม.3/4
  3. ด็กชายปวริศ  จันทะสาร ม.3/6

ครูผู้ควบคุมทีม   นายลัทธวัฒน์ สอนศรีนุสรณ์