"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิง ปุณณภรณ์ สามารถ ป.1/7 ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 รุ่นอายุ 7 ปี หญิง การแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5  แชมป์เปี้ยนชิป 2023

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กหญิง ปุณณภรณ์ สามารถ ป.1/7

ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 รุ่นอายุ 7 ปี หญิง
(1ทอง 3เงิน)
-เตะขาฟรีสไตล์ 50 เมตร เหรียญทอง
-ฟรีสไตล์ 50 เมตร เหรียญเงิน
-ผีเสื้อ 50 เมตร เหรียญเงิน-กรรเชียง 50 เมตร เหรียญเงิน
การแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5  แชมป์เปี้ยนชิป 2023
ณ สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ จ.เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน พ.ศ.2556