"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชาย ณัฐพัชร ภัครศุภเมธาวี ป.1/5 เหรียญทอง Kyoruki 7-8 ปีรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 20 Lanna Taekwondo Championship

ของเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กชาย ณัฐพัชร ภัครศุภเมธาวี ป.1/5

ได้รับรางวัล เหรียญทอง Kyoruki 7-8 ปีรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 20  Lanna Taekwondo Championship

การแข่งขันชิงแชมป์ภาคเหนือประจำปี 2566

วันที่ 16 กันยายน 2566

ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต