"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันสมาร์ทเบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายธนภัทร ริยะนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง Level 5 จาก การแข่งขันสมาร์ทเบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 (ระดับประเทศ) จัดโดย สถาบันสมาร์ท เบรน

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ Nice Hall 1 สวนนงนุช พัทยา ชลบุรี