"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเทควันโด รายการ”คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566″

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  เด็กหญิงกุลธิดา โพธิวงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 คาเดทหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 29 กก.

จากการแข่งขันเทควันโด รายการ”คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566″ จัดโดย กกท. และ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566