"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเทควันโดคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  เด็กชายจิณณ์ บัวสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท คาเดทชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 33 กก.

จากการแข่งขันเทควันโดคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566