"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายปีติภัทร ทุ่งไพศาล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเภททีมเยาวชนชาย ณเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต และชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการชิงแชมป์ภาคเหนือประจำปี 2566 ล้านนาเทควันโด championship 2023 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต