"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันล้านนาเทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงกมลวดี    จักขุเนตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

ที่ได้รับรางวัล

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด ประเภท ยุวชน หญิง อายุ 9 – 10 ปี รุ่น A น้ำหนัก 22 กก. ประเภทต่อสู้ KYORUGI  สังกัดทีม Special forces
จากการแข่งขันชิงแชมป์ภาคเหนือประจำปี 2566 ล้านนาเทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ 2023

ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่แอร์พอร์ต

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566