"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5 แชมป์เปี้ยนชิพ 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงณัฐพร  บุญมากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

ที่ได้รับรางวัล

1. ถ้วยรางวัลบุคคลชนะเลิศอันดับ 4 รุ่นอายุ 10 ปี หญิง

2. เหรียญทอง ท่ากรรเชียง ระยะ 100 เมตร

3. เหรียญทอง ท่าผีเสื้อ ระยะ 100 เมตร

4. เหรียญทอง ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 100 เมตร

5. เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร

จากการแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5 แชมป์เปี้ยนชิพ 2023

ณ สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2566