"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 21

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายณคุณ กองอินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน Level 5  และรางวัล Top ten อันดับที่ 8 ของ level 5

จากการสอบแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 21 (ระดับประเทศ)

จัดโดย สถาบันสมาร์ทเบรน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566 ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี