"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5 แชมป์เปี้ยนชิป 2023

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชาย ภูวิศ วงค์แสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับ 1 เหรียญทอง (ผลัด50เมตร) 1 เหรียญเงิน (ฟรีสไตล์50เมตร) 3 เหรียญทองแดง (ผีเสื้อ100เมตร/กรรเชียง50เมตร/ฟรีสไตล์100เมตร)

จาก การแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5 แชมป์เปี้ยนชิป 2023 (ระดับจังหวัด)

จัดโดย ชมรมว่ายน้ำ กกท.ภาค5 จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566  ณ สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่