"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันกีฬาเทควันโดนักเรียนนักศึกษาประจำจังหวัดเชียงใหม่ 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายพิชญ์ชยุตม์ เหล็กบุญเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเทควันโดนักเรียนนักศึกษาประจำจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ต รวมทั้งเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมคัดตัวแทนเขต 5 และเป็นตัวแทน จ.ตาก เข้าร่วมคัดตัวแทนภาค 5 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 42