"The ultimate aim of education is the development of character"

จากการแข่งขันโปโลน้ำชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐวลัญช์ เจริญศรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น 14 ปีหญิง จากการแข่งขันโปโลน้ำชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566  (ระดับประเทศ)

จัดโดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่