"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปัฎค์ปัณญธร หาญณรงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติ WAGR TOURNAMENT TJDT Tour

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายปัฎค์ปัณญธร หาญณรงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 จากการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติ WAGR TOURNAMENT TJDT Tour รอบแข่งเก็บคะแนนสะสม สนามที่ 3 ของภาคเหนือ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2566