"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายทีปกร ปุริโสตะโย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง Kyorugi ประเภทต่อสู้ ประเภทยุวชนชาย 9-10 ปี รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 22 กก. ในการแข่งขันเทควันโด้ชิงแชมป์ภาคเหนือประจำปี 2566 ล้านนา เทควันโด้ แชมป์เปี้ยนชิพ 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายทีปกร ปุริโสตะโย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง Kyorugi ประเภทต่อสู้ ประเภทยุวชนชาย 9-10 ปี รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 22 กก. ในการแข่งขันเทควันโด้ชิงแชมป์ภาคเหนือประจำปี 2566 ล้านนา เทควันโด้ แชมป์เปี้ยนชิพ 2023 จัดโดย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ณ Central Chiangmai Airport เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566