"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิง ณัฏฐรินทร์ สีละสังวร ป.1/11 การแข่งขัน 𝙇𝘼𝙉𝙉𝘼 𝙏𝘼𝙀𝙆𝙒𝙊𝙉𝘿𝙊 𝘾𝙃𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉𝙎𝙃𝙄𝙋 𝟮𝟬𝟮𝟯 ชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนาแชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 𝟮𝟱𝟲𝟲

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ ด.ญ. ณัฏฐรินทร์ สีละสังวร ป.1/11

ได้รับรางวัล

1  เหรียญเงิน
1  เหรียญทองแดง
แข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้ยุวชนหญิง 7-8 ปี คลาสB รุ่นน้ำหนัก 20-22กก.
จากการแข่งขัน 𝙇𝘼𝙉𝙉𝘼 𝙏𝘼𝙀𝙆𝙒𝙊𝙉𝘿𝙊 𝘾𝙃𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉𝙎𝙃𝙄𝙋 𝟮𝟬𝟮𝟯 ชิงแชมป์ภาคเหนือล้านนาแชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 𝟮𝟱𝟲𝟲
ในวันที่16 กันยายน พ.ศ.2566
ณ 𝘾𝙀𝙉𝙏𝙍𝘼𝙇 𝘾𝙃𝙄𝘼𝙉𝙂𝙈𝘼𝙄 𝘼𝙄𝙍𝙋𝙊𝙍𝙏