"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 THAILAND YOUTH ICE HOCKEY CHAMPIONSHIP2023

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายพาคินท์ กฤดากร รินชุมภู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

เด็กชายอัจฉริยพงศ์ นันทวิสุทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

เด็กชาย ภูมิภัช ชมสวรรค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับรางวัลอันดับ 4 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี – U11 Division 1 ทีมเชียงใหม่ไอซ์ฮอกกี้

จากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 THAILAND YOUTH ICE HOCKEY CHAMPIONSHIP2023  จัดโดย สมาคมไอซ์ ฮอกกี้แห่งประเทศไทย (การแข่งขันระดับประเทศ) เมื่อวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2566