"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเทควันโด้ (Lanna Taekwondo Championship) ประเภท Kyorugi รุ่นชายอายุ 11-12 ปี รุ่น G น้ำหนัก 42-46 กก.

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  เด็กชายดรัณภพ พฤกษากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal)

จากการแข่งขันเทควันโด้ (Lanna Taekwondo Championship) ประเภท Kyorugi รุ่นชายอายุ 11-12 ปี รุ่น G น้ำหนัก 42-46 กก. จัดโดย สโมสรขนิษฐาเทควันโด และฝ่ายกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566