"The ultimate aim of education is the development of character"

การเเข่งขันภาษาอังกฤษโอลิมปิกสำหรับเยาวชนอายุ 6-18 ปี ครั้งที่ 9 KGL Contest Olympiad

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายกฤตบุญ ศิรินันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ระดับ A2 คะแนน 97.5% สอบเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเเผนกมัธยม