"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเทควันโด รายการ LANNA Taekwondo Championship ชิงแชมป์ภาคเหนือประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงญาณชาดา สิงห์ใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่ได้รับรางวัล

  1. รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) รุ่นทีมเยาวชนหญิงจังหวัดเชียงใหม่ และ ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 รอบคัดภาค 5
  2. รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) กีฬานักเรียน รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. และ ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 รอบคัดภาค 5

จากการแข่งขันเทควันโด รายการ LANNA Taekwondo Championship ชิงแชมป์ภาคเหนือประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566  ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเช็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตทจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่