"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเทควันโด รายการ LANNA Taekwondo Championship ชิงแชมป์ภาคเหนือประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายพุทธคุณ ไทยกรรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ได้รับรางวัล

  1. รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันเทควันโด ประเภทพุมเซ่คู่ สายดำ อายุ 13-14 ปี
  2. ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด พุมเซ่เดี่ยว ชาย สายดำ อายุ 11-12 ปี
  3. ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด พุทเซ่ ประเภททีม อายุ 13-14 ปี

จากการแข่งขันเทควันโด รายการ LANNA Taekwondo Championship ชิงแชมป์ภาคเหนือประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566  ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเช็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตทจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่