"The ultimate aim of education is the development of character"

Lanna Taekwondo Championship

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงดมิศรา พฤกษากร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับเหรียญทอง ประเภท Kyorugi รุ่นหญิง อายุ 9-10 ปี รุ่น C น้ำหนัก 25-28 กก.

จากการแข่งขันเทควันโด้ Lanna Taekwondo Championship

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566