"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5 แชมป์เปี้ยนชิป 2023

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายจิตตะวัน สุขวิชชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 6 รุ่นอายุ 10 ปีชาย

1 เหรียญทอง
1 เหรียญทองแดง

จาก การแข่งขันว่ายน้ำ กกท.5 แชมป์เปี้ยนชิป 2023

ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2556

ณ สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ จ.เชียงใหม่