"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงอันดามัน มูลนำ ชั้นปรัถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รายการแข่งขันเทควันโด้Lanna Taekwondo Championship ชิงแชมป์ภาคเหนือกว่าประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอันดามัน มูลนำ ชั้นปรัถมศึกษาปีที่ 2/3 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง รายการแข่งขันเทควันโด้Lanna Taekwondo Championship ชิงแชมป์ภาคเหนือกว่าประจำปี 2566 ประเภท Kyorugi : class D / Female 7-8 รุ่น C น้ำหนัก 22-24 กก. ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566