"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน ASIAPORE Olympiad Science ประเภท วิทยาศาสตร์ category 3

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  เด็กชายดรัณภพ พฤกษากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze medal)

จากการแข่งขัน ASIAPORE Olympiad Science ประเภท วิทยาศาสตร์ category 3 จัดโดย ASIAPORE Olympiad Science

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566