"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ PHILIPPINE International Mathematical Olympiad 2023 และ KANGAROO MATH THAILAND 2023

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายฉันทัช เชื้อสะอาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับ 2 ผลงานวิชาคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ รายละเอียดดังนี้

  1. การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2023 PHILIPPINE International Mathematical Olympiad 2023: Phi Mo 2023 ประเทศฟิลิปปินส์ ในรอบ Heat Round ได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Award ในระดับนานาชาติและรางวัลทุนการศึกษา 2,000 บาท ซึ่งนักเรียนสามารถทำคะแนนได้สูงสุดเป็นอันดับ 1 สถานที่จัดการแข่งขัน อาคารศิริพานิช จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย PHILIPPINE International Mathematical Olympiad ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
  2. การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2023 KANGAROO MATH THAILAND 2023 AUSTRALIA ประเทศออสเตรเลีย ได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Award ในระดับนานาชาติ สถานที่จัดการแข่งขัน อาคารศิริพานิช จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย KANGAROO MATH THAILAND ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566