"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ ประจำปี 2566 World Robot Olympiad 2023

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ดะอิชิ ทานากะ เด็กหญิง ภทรธร ใจมะสิทธิ์ และ เด็กหญิง ชญาฐิตา ศุภาธนพงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ ประจำปี 2566 World Robot Olympiad 2023 ประเภท Future Innovators รุ่น Junior รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ณ อาคาร Bangkok Thonburi Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ระหว่าง วันที่ 8 – 10 กันยายน 2566 โดยมี อ.จิรวัฒน์ กันธะวงศ์ เป็นครูผู้ควบคุมทีม