"The ultimate aim of education is the development of character"

ASIAPORE Olympiad Science

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศิรอาภรณ์ สระชุ่ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ จาก การแข่งขัน ASIAPORE Olympiad Science ประเภท วิทยาศาสตร์ category 3

จัดโดยองค์กร Glow ประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2566