"The ultimate aim of education is the development of character"

การประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อนวัตกรรมนำความรู้เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาไทย

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ญภัณฑิรา วงค์มีบุญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมทุนการศึกษา
การประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อ นวัตกรรมนำความรู้เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาไทย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ฝึกซ้อมโดย คุณครูกรกช ไชยวงค์