"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปรมะ อิศราภรณ์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง จากรายการแข่งขัน National Test Online Program

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายปรมะ อิศราภรณ์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3 ที่ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง จากรายการแข่งขัน National Test Online Program ในวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ โดย Top Test Center เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566