"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ ” PTT สุขประเสริฐ JUNIOR CUP”

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายภัทรตะวัน ญามณี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดิวิชั่น 2

จากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ ” PTT สุขประเสริฐ JUNIOR CUP ” รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี

ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สุขประเสริฐ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566